Agenda

 

  • 8 juli t/m 10 juli 2016

Hemmoor weekend

 

 

 

Sociale Media

Wij zijn ook te vinden op:

facebook1twitter21

Openingstijden

Geopend op afspraak

 

contact: 06-10831061

Andere Talen

Duikschool

 

 

Duiken lijkt voor veel mensen nog steeds onbereikbaar en onbetaalbaar. Snorkel- en Duiksportcentrum Kontiki Diving geeft iedereen de kans en de mogelijkheden kennis te maken met één van haar snorkel- of duikopleidingen. Zonder extreme kosten te hoeven maken, kunnen belangstellenden "proeven" aan de snorkel en/of duiksport. Éénmaal besmet met het duikvirus, kan besloten worden een volledige duikcursus te volgen.

 

Snorkel en of duikcursus:

Voor slechts € 30,- kan al een introductieduik worden gemaakt. Deze zwembad duiken, speciaal opgezet voor belangstellenden, worden verzorgd onder deskundige (bege)leiding van een gediplomeerd duikinstructeur.

Op dit moment worden er in Nederland via verschillende organisaties de mogelijkheid geboden een duikbrevet te behalen. Snorkel en Duiksportcentrum Kontiki Diving verzorgt van 01-01-2010 alleen nog maar PADI duikopleidingen. (PADI staat voor Professional Association of Diving Instructors (www.padi.com) De reden hiervoor is helder: PADI is een wereldwijd werkende organisatie die voor iedere klant dat biedt wat hij/ zij aan wensen heeft!

Voor meer informatie over de opleidingen van PADI klik je op het logo.

 

padi logo

 

Medisch gezond

Voor u een duikopleiding zult kunnen volgen tot Open Water Duiker, dient u medische gekeurd te worden. Door een arts zal moeten worden beoordeeld of u medisch geschikt bent, om te duiken, of welke aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om te duiken. Uit voorgaande zal duidelijk zijn, dat het niet per definitie zo is dat men niet zou kunnen duiken als men een ziekte heeft. Wel zijn soms extra maatregelen noodzakelijk. Voor een medische keuring dient u zich bij voorkeur te wenden tot een arts die zich heeft toegelegd op duikgeneeskunde. Bij een goed duikmedisch onderzoek hoort achtereen volgens het beoordelen van het hartvaatstelsel, de beoordeling van keel en mondholte en de trommelvliezen van het oor. Een duikmedisch bekwaam arts zal eveneens nog een longfunctie onderzoek verrichten. De dichtstbijzijnde arts bij u in de buurt kunt u vinden op: http://www.duikgeneeskunde.nl/ daar zoekt u op "keurende artsen". U kunt ook bellen met ons Snorkel- en duiksportcentrum.

 

U kunt op voorhand een vragenlijst m.b.t. uw gezondheid downloaden (zie menu 'Downloads') en deze invullen alvorens naar de keuring te gaan. 

 

Professionele apparatuur

Wij maken voor het verzorgen van uw opleiding, gebruik van hoogwaardig gekwalificeerd duikmateriaal van het merk Mares. Jaarlijks worden deze materialen vernieuwd zodat wij u op een zeer vertouwde en veilige manier mee onder de waterspiegel kunnen nemen.

 

RI & E

Al ruim voordat de arbeidsinspectie eisen stelde aan veiligheid binnen de duiksport, heeft ons Snorkel en Duiksportcentrum een Risico Inventarisatie en Evaluatie op papier uitgewerkt. U mag er vanuitgaan dat u als klant bij Snorkel & Duiksportcentrum Kontiki Diving conform de laatste gestelde eisen kennis maakt met de duiksport en conform de laatste gestelde eisen uw PADI Open Water Diver opleiding of ander vervolgopleiding kan volgen. Indien gewenst heeft u inzage in ons RI en E document.